Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on teatterin asiakkaan ja teatterin välinen asiakassuhde (asiallinen yhteys). Henkilötietojen käsittely voi perustua myös asiakkaan suostumukseen tai asiakkaan teatterille antamaan toimeksiantoon.

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Teatterin palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä palveluiden personointi.
 • Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sekä kontaktihistorian hallinta.
 • Asiakaspalautteen käsittely ja siihen vastaaminen.
 • Hyvityspyyntöjen ja korvausvaatimusten käsittely, vastaaminen ja maksaminen.
 • Asiakaskannan analysointi ja luokittelu joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen.
 • Sähköisten palvelukanavien (kuten verkko- ja mobiilipalvelut) seuranta ja tilastointi palvelujen
 • kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi.

Grus Grus Teatteri ry on rekisterinpitäjä ts. henkilötietojen käsittelystä vastaava taho.

Rekisterin sisältö

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero(t)
 • sähköpostiosoite
 • palvelu- ja tapahtumatiedot
 • asiakaspalautteeseen ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen ja rekisteröitymisen yhteydessä, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, internetpalvelun omat tiedot -osiossa, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy teatterin tietojärjestelmiin myös palveluiden käytön yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta tietoja eteenpäin millekään taholle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

Henkilötiedot on asianmukaisesti suojattu. Rekisterinpitäjä kerää tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Teatterin ja muun lippujen jälleenmyyjän rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan rekisterinpitäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Rekisterinpitäjä on sopimuksellisin keinoin huolehtinut siitä, että henkilötietoja sen lukuun käsittelevä yhteistyökumppani on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen myös omien työntekijöidensä toimien osalta. Rekisterin tiedot teatterissa sijaitsevat teatterin ylläpitämissä järjestelmissä. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joiden perusteella jokainen sisäänkirjautuminen voidaan todentaa ja yksilöidä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot. Vapaamuotoiset tarkistuspyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle sähköpostitse ville.kurki@grusgrus.fi tai puhelimitse 044 242 9324.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle sähköpostitse info@grusgrus.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat

Käytämme Mailchimp-sähköpostipalvelua uutiskirjeviestinnässämme. Tällöin Grus Grus Teatteri on rekisterinpitäjä ja Mailchimp on tietojen käsittelijä. Mailchimp on Yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lue lisää Mailchimpin tietosuojaselosteesta (englanniksi).

Osassa esityksiä lipunmyynnin verkkokaupan kautta kerättävien tietojen osalta käsittely on ulkoistettu lippukaupan ylläpitäjälle Tiketti Oy:lle. Lue lisää Tiketin tietosuojaselosteesta. Osassa esityksiä lipunmyynnin järjestää teatteri tai muu organisaatio, jonka tiloissa esitys vierailee. Tällöin lipunmyynnin järjestäjä on rekisteristerin pitäjä.

“Huviretki tienpientarelle” -näytelmään liittyen lähetämme lipun ostaneelle asiakkaalle kirjeen, minkä jälkeen hävitämme hänen yhteystietonsa tietojärjestelmistämme. Lipun oston yhteydessä saamme yhteistyökumppaniltamme vain nimen ja osoitteen. Nämä tiedot poistetaan kuitenkin heti kirjeen lähettämisen jälkeen.

Scroll to Top