Yöväenteatteri – en teater av trottoarsprickor

Yöväenteatteri är en serie av platsspecifika miniatyrföreställningar skapade i urban miljö. Med hjälp av små figuriner förvandlar varje scen gatuelement som trottoarsprickor, papperskorgar eller vattenpölar till storskaliga scenografiska installationer. Detta sublima landskap i mikroskala blir kuliss till historier om människor och deras förmåga eller oförmåga att anpassa sig till sin omgivning.

Under våren 2018 spenderar Sandrina Lindgren och Ishmael Falke tid i Åbos förort Hallis för att skapa en serie av korta platsspecifika föreställningar. Föreställningarna presenteras senare som en del av Olohuone 306,4 km2 Urban Art Festival i Åbo och URB-festivalen i Helsingfors. För URB-festivalen realiseras Yöväenteatteri i nära samarbete med projektet “The Russian Bar” av den St Petersburgbaserade kuratoriska duon TOK. Läs mera om Yöväenteatteri i Helsingfors (på engelska).

Sandrina Lindgren och Ishmael Falke samarbetar regelbundet under namnet Livsmedlet, som fungerar inom Grus Grus Teater. Duons arbete började 2011 med ett gemensamt intresse för att utforska de teatraliska gränserna mellan människokroppen, dess omgivande verklighet och dockteater.

Yöväenteatteri i Hallis har utvecklats med finansiellt stöd från Niilo Helanders stiftelse.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top