Vad är DET spirituelLA flygbolagET?

“Det åboländska fria scenkonstfältet är just nu exceptionellt aktivt och mångsidigt. Grus Grus Teater är en av de grupper vars föreställningar man väntar på med stort intresse, och de lyckas varje gång överraska.” 

– Irmeli Haapanen, kritiker vid Turun Sanomat sedan många år tillbaka

Det spirituella flygbolaget är en leverantör av upplevelsetjänster, som upprätthålls av Grus Grus Teater rf. Dessutom inkluderar organisationen duon Livsmedlet.

Grus Grus Teater är en tvärkonstnärlig grupp som bildades 2007 och som inte försöker etablera sig permanent i en fast lokal utan istället agera som besökare och samarbetspartner. Vi genomför bara ett visst projekt om det finns så kallat djupare behov och orsak. Vi arbetar i en konstant dialog med våra konstnärer. Deras individuella processer utgör grunden för repertoarens sammansättning. Huvudsyftet med vår teaterförening är att stärka dialogen och mångfalden mellan scenkonstens olika discipliner. 

Vi tar upprätthållandet av konstens mångfald på lika stort allvar som bevarandet av naturens mångfald. 
Föreningen är officiellt tvåspråkig, finska och svenska. Dessutom gör vi enskilda projekt på andra språk samt icke-verbala projekt. 
”Det spirituella flygbolaget” har länge varit Grus Grus Teaters smeknamn, men det har lyfts fram till förgrunden under 2021 eftersom det bäst beskriver vår organisations verksamhet. 

Samarbetsparters har varit bland andra Tampereen Teatteri, Teatteri Telakka, Tanssiteatteri MD, Korjaamo Teatteri, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut i Paris, Svenska Teatern i Helsingfors, Wäinö Aaltonen Museum, Forum Marinum, Åbo slott, Regionala Danscentret i Västra Finland, Turku Dansart ry, BARKER-teater, Elävän Kulttuurin Koroinen, Åbo universitets medicinska fakultet, Åbo medeltidsmarknad, Åbo Svenska teater och Åbo stadsteater. 

Festivalbesök till bland annat Tampereen Teatterikesä, Klovnifestivaali Punainen helmi, Hiljaisuus festivaali, Monobaltija, festivalen Bravo!, Manifesti, Stage festivaali, Unidram i Potsdam, The World Festival of Puppet Theatres i Charleville, Les Giboulées i Strasbourg, Krokus festival i Hasselt, Biennial Festival of the Contemporary Puppetry Art LUTKE i Ljubljana och Manipulate festival i Edinburg. 

This image has an empty alt attribute; its file name is cropped-Kuvakokoelma-ilman-taustaa-4-1024x539.png

Kärngrupp

Medlemmar 

Livsmedlet 

Tidigare

Scroll to Top