Ydinryhmä

Ydinryhmän jäsenet ovat kouluttautuneett ja työskennelleet ulkomailla. Tämä on vapauttanut ryhmän perinteisistä kotimaan toimintatavoista, joita on niin suomen- kuin ruotsinkieliselläkin teatterikentällä. Vaikka monitaiteisuus ei ole ryhmälle päämäärä sinänsä, on ryhmän jäsenten muodostama monitaiteisuus saanut aikaan, että heidän esityksensä vievät rohkeasti kohti eräänlaista uutta esitysmuotoa.

Ensemblen pääperiaate ja pyrkimys on jäsentensä jatkuva taiteellinen kehitys produktioiden ja keskinäisen dialogin myötä. Ryhmän jäsenet toimivat toistensa ateljeekriitikoina myös projekteissa, jotka eivät ole yhdistyksen tuottamia, mutta joissa ydinryhmän jäsenet ovat mukana.

Scroll to Top