Janna Haavisto

Janna Haavisto

Cirkusartist, clown

Janna Haavisto är en clown och skådespelare som är specialiserad av fysiska uttryck. Hon jobbar multidisciplinärt inom teater, dans och circus fält och är mer intresserad av processen och av att utforska nytt än att upprepa gamla konventioner och vara ensidig. Janna har utexaminerad som Finlands första clown magister från Teaterhögskolan i Stockholm och har spelat sina clown solos på många festivaler både i Finland och utomlands.

janna.haavisto (at) grusgrus.fi

jannahaavisto.com

Scroll to Top