Kärngrupp

Medlemmarna av kärngruppen har utbildat sig och arbetat utomlands. Detta har befriat gruppen från de traditionella konventioner som existerar i hemlandet på både det finsk – och svenskspråkiga teaterfältet. Även om mångkonstnärlighet inte är ett syfte i sig, har mångkonstnärligheten i gruppen orsakat att föreställningarna närmat sig modigt en slags ny föreställningsform.

Ensemblens huvudprincip och strävan är medlemmarnas kontinuerliga konstnärliga utveckling i samband med produktioner och intern dialog. Vi fungerar som varandras ateljekritiker också i de projekt som vår förening inte producerar, men kärngruppens medlemmar tar del i.

Scroll to Top