Grus Grus Teater beviljas stort bidrag från SKR!

Grus Grus Teater tackar ödmjukt Suomen kulttuurirahasto för bidraget som möjliggör produktionerna “Väistämätön”  (reg. Ishmael Falke) och “Nainen katoaa” (reg. Ville Kurki)
Info om de båda scenkonstnärliga projekten publiceras snart – ensemblen likaså –  så håll öronen på spänn för att inte missa Grus Grus Teaters teaterhändelser hösten 2020!
#kulttuurirahastontuella  #skrvuosijuhla2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top