Fredag med kolleger

Grus Grus Teaters ensemble är på konstens sida, och framhäver i sina föreställningar och i medierna konstens och konstnärers speciella kvalitet och det konstnärliga arbetets unika karaktär.  År 2016 initierade Grus Grus Teater på Gillesgården (och senare på Reservgillesgården) öppna, tvåspråkiga, avgiftsfria och veckovisa träningspass ”Fredag med kolleger” och “Söndag med kolleger” för professionella scenkonstnärer. Initiativet för att främja utbyte och tvärkonstnärligt samarbete var det enda av sitt slag i Åboland.

 

Den mångsidiga träningprogrammet bestod bl.a. av träningar i mimskådespeleri, fysisk improvisation, föremålsteater, skådespeleri, övningar från Stanislavskis “system” samt cloweri.

Träningspassen som organiserades av Grus Grus Teaters medlemmar har varit en uppskattad och efterlängtad insats på fria fältet.

 

LÄS Åbo underrättelsers artikel om träningarna:

http://gamla.abounderrattelser.fi/news/2016/02/scenkonstnarer-ordnar-traningspass-for-kolleger.html

 

OM KONCEPTET “FREDAG MED KOLLEGER”

Syftet var att varje vecka samlas med kolleger utöva disciplinerad scenkonstnärlig träning. Återkommande övnings- eller träningspass i scenisk gestalting (som t.ex. proffsmusiker utövar med jämna mellanrum) saknas helt och hållet i teatervärlden, åtminstone i Finland. För att fylla denna brist på verksamhet utvecklade Grus Grus Teater sin modell för öppna övningspass.  Öppenhet, flexibilitet och möjligheten att delta just så ofta man hinner höll ribban låg för deltagande.

FÖLJ MED OSS: “Fredag med kolleger” och “Söndag med kollger” funktionerade inom FB-gruppen 2016-2017:

https://www.facebook.com/groups/149132915465461/

VILL DU HA FORTSÄTTNING PÅ TRÄNINGARNA ELLER FÖRESLÅ SAMARBETE?

Kontakta oss: info@grusgrus.fi

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top