Dataskyddsbeskrivning

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Primär grund för behandling av personuppgifter är kundrelationen mellan teaterkunden och teatern (sakliga sammanhang). Behandlingen av personuppgifter kan också baseras på kundens samtycke eller på den verksamhet som kunden utför på uppdrag för teatern.

Personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • Produktion, utveckling och övervakning av teatertjänster samt förverkligande av kundservice.
 • Hantering och utveckling av kundrelationen samt individanpassning av tjänster.
 • Kommunikation i samband med kundrelationer och marknadsföring samt hantering av kontakthistorik.
 • Behandling och svar på kundens återkoppling.
 • Behandling, svar och utbetalningar för ersättnings- och återbetalningsärenden.
 • Analys och klassificering av kundbasen med målet att rikta kommunikation.
 • Uppföljning och statistik över elektroniska servicekanaler (såsom online- och mobiltjänster) för serviceutveckling,
 • marknadsföringsändamål och underlättande av sakhantering.

Grus Grus Teatteri ry är personuppgiftsansvarig, det vill säga den part som ansvarar för behandling av personuppgifterna.

Registrets innehåll

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • service- och evenemangsinformation
 • kundåterkoppling och därtill hörande information för svarsskrifter

Stadgeenliga informationskällor

Information relaterad till kunden samlas i första hand in från från kunden själv i samband med beställning och registrering, i samband med köp och användning av tjänster, i internettjänstens sektion för personuppgifter, i samband med kundtjänsttillfällen samt i andra fall direkt från kunden. Kundrelaterad information genereras också i teaterns informationssystem i samband med användningen av tjänster.

Stadgeenliga utlämnanden av information

Vi lämnar inte ut informationen till någon annan part.

Principer för hur registret skyddas

Registret innehåller inte manuellt material.

Personlig information är korrekt skyddad. Den personuppgiftsansvariga samlar in data i databaser som är skyddade av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta och skyddade rum och informationen kan endast nås av vissa i förväg utnämnda personer.

Användarrättigheter för att nå registret, för teatern och andra återförsäljare, kräver ett användar-id utfärdat av den personuppgiftsansvariga för kunddatabasen. Den personuppgiftsansvariga har på avtalsmässiga grunder säkerställt att de samarbetspartners som behandlar personuppgifter är förpliktigade att skydda personuppgifterna även i relation till de egna anställda.

Registerinformationen i teatern finns i de system som sköts av teatern. Användare av registret har ett personligt användarnamn och lösenord som gör att varje inloggning kan autentitifieras och identifieras.

Rätt till inspektion

Alla i registret har rätt att kontrollera informationen som finns lagrad i registret. Begäran om inspektion formuleras i fri form och adresseras till registeradministratören via e-post ville.kurki@grusgrus.fi eller per telefon 044 242 9324

Rätt att kräva korrigering av information

Alla i registret har rätt att kräva att felaktig information kring denne korrigeras. Begäran om korrigering formuleras i fri form och adresseras till registeradministratören via e-post info@grusgrus.fi

Andra frågor relaterade till behandlingen av personuppgifter

Vi använder Mailchimp e-posttjänst för våra nyhetsutskick. I detta fall är Grus Grus Teater personuppgiftsansvarig och Mailchimp personuppgiftsbiträde. Mailchimp är ett amerikanskt företag till vilket personlig information överförs till utanför EU. Personuppgifter skyddas emellertid i enlighet rådande krav via personuppgiftslagen. Läs mer i Mailchimps sekretessförklaring (på engelska).

I en del av föreställningarna har behandlingen av information som samlats in via biljettförsäljningens onlinebutik outsourcats till administratören för biljettförsäljningen Tiketti Oy. Läs mer om Tikettis dataskyddsbeskrivning. I en del av föreställningarna organiseras biljettförsäljningen av en teater eller annan organisation i vars utrymmen föreställningen äger rum. I detta fall är biljettförsäljaren personuppgiftsansvarig.

I samband med föreställningen “Picknick vid vägkanten” skickar vi ett brev till kunder som köpt biljett varefter vi tar bort dennes kontaktinformation från våra informationssystem. I samband med biljettköp mottar vi enbart namn och adress från våra samarbetspartners. Denna information raderas emellertid så snart brevet har skickats.

Scroll to Top