Avvikelse – Ett rituellt solo

Teoksen Avvikelse markkinointikuva. Kuvassa: Janna Haavisto.

Det ordlösa rituella verket Avvikelse utforskar och dekonstruerar kroppsminnets upplevelser, genom scenkonstnärens gestaltning av dessa skapas ett externt uttryck. I denna intima ritual berättas ingen historia, scenkonstnären framträder utan att uppträda. Samtidskonstverket kombinerar kropps-, ljud- och videokonst och är multisensoriskt som åskådarupplevelse. Teman är: mänsklighet, privat och offentlig identitet, sexualitet och kroppslighetens möjligheter.

När vi går igenom förändringar lagras tid från betydande ögonblick i vår kropp. Föreställningens titel refererar till frågan om mångfalden i identitet och förändring. En viktig källa till inspiration har varit historien om Theseusskeppet som väcker frågan om identiteten är oförändrad, även om själva det kroppsliga och själslivet förändras.

“Avvikelse är ett flerårigt projekt där jag har studerat mitt kroppsminnes upplevelser och dekonstruerat dessa genom att skapa ett yttre uttryck för den inre känslovärlden med hjälp av kropp och rörelse. Kroppen och det undermedvetnas programmering fascinerar mig och inspiration har hämtats från traumakänslig yoga, TRE-träningsmetoden och epigenetik. gestaltningsteknisk hjälp har erbjudits bland annat genom samtida dans, mim, yoga och icke-mänskliga teaterövningar.” – Janna Haavisto

Visuell regissör, koncept och framförande: Janna Haavisto
Ljuddesign: Kalle Terästö
Mediakonstnär: Artturi Elovirta
Visualist: Amita Kilumanga
Fysisk gestaltning: Aloyce Funga Funga
Föreställningsdramaturg: Ville Kurki
Produktion: Grus Grus Teater

Urpremiär TOR 13.5.2021 kl. 16 på Bodybuilding Festival på TEHDAS Teatteris Studio-scenen.
Övriga föreställningar: LÖR 15.5. kl. 14 och SÖN 16.5. kl. 17

Publikantal: 9 pers./föreställning. Bindande biljettbokningar för gratis föreställningar: liput@tehdasteatteri.fi.

Föreställningen är inte tillgänglighetsanpassad. Publiken kommer att sitta på golvet.

Bild: Aloyce Funga Funga.

Föreställningen stöds av Egentliga Finlands regionalfond.

Scroll to Top